Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

ROSUL, LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN ?


ROSUL, LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN ?Secara bahasa iman yaitu percaya atau menyakini. Sedangkan secara istilah yaitu membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Rukun iman itu ada enam, salah satunya adalah iman kepada rosul Allah.

Iman kepada rosul allah termasuk rukun iman yang ke empat dari enam rukun iman yang wajib diketahui oleh setiap ummat islam. Maksud dari iaman kepada rosul adalah menyakini dengan sepenuh hati bahwa, para rosul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah SWT. untuk menerima wahyu darinya yang kemudian diisampaikan kepada seluruh ummat manusia agar dijadikan pedoman hidup.


Dalil mengenai di utusnya para rosul sebagaimana yang telah di Firmankan oleh Allah SWT. dalam QS. Al Anbiya' : 7, sebagai berikut :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Arti: Kami tidak mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui (Al-Anbiya’ : 7)

           Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa rosul-rosul yang pernah diutus oleh Allah SWT. adalah mereka dari golongan orang laki laki tidak pernah ada rosul berjenis kelamin perempuan dan jumlah rosul yang diutus sebelum Nabi Muhammad Saw. sebenarnya sangat banyak. Diantara para rosul ada yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Qur’an dan ada yang tidak.Oleh : M. Fikri Fadlillah (kelas 1 Madin & kelas 2 MTs Roubin)